main-logo

Szczecinek łączy cechy dynamicznie rozwijającego się ośrodka przemysłowego z wyjątkową lokalizacją wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. Możliwość wykorzystania potencjału miasta i okolic gwarantuje specjalna strefa ekonomiczna w Szczecinku.

phone-icon

TELEFON (+48) 94 37 140 83

Więcej informacji na temat Strefy
Ekonomicznej uzyskasz telefonicznie.

strefa ekonomiczna szczecinek
Otoczenie biznesu
DANE STATYSTYCZNE
arrow-bottom
Obszar Miasta Szczecinek - 48,46 km2
Liczba ludności ~39 500 osób
Obszar Powiatu Szczecinek - 1,765 km2
Liczba ludności ~79 500 osób

ŚREDNIA PŁACA W POWIECIE szczecineckim
3 355,74zł

BEZROBOCIE REJESTROWANE
Liczba ludności w wieku mobilnym (18-44 lata) wyniosła 31009 - czyli 61% ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r.
PRZEMYSŁ W POWIECIE
arrow-bottom

Naturalne położenie Szczecinka sprzyja rozwojowi przemysłu drzewnego, meblarskiego oraz spożywczego.

Miasto posiada bogate tradycje w rozwoju zakładów branży IT oraz elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej.

Szczególną rolę pełnią zakłady Kronospan, które są największym na świecie producentem płyt MDF i wiórowych, stwarzając doskonałe warunki ekonomiczne i logistyczne do uruchomienia produkcji meblarskiej na terenie SSE, przylegającym bezpośrednio do fabryki.

Największe firmy działające w powiecie:

KRONOSPAN
przemysł drzewny
kapitał zagraniczny – AUSTRIA

ELDA - Schneider Electric
elektrosprzęt
kapitał zagraniczny – FRANCJA

TELZAS ETC Group
telekomunikacja
kapitał zagraniczny – NIEMCY

EUROCOPERT
galanteria papierowa
kapitał zagraniczny – NIEMCY

KPPD S.A.
przemysł drzewny

POM-EKO
sprzęt rolniczy

CENTROSTAL S.A.
wyroby hutnicze

GAWEX
telekomunikacja, multimedia

MADREW
przemysł maszynowy

SŁOWIANKA
przemysł spożywczy

TRAWNIK PRODUCENT
producent trawy z rolki

GDATA SOFTWARE
nowe technologie IT
kapitał zagraniczny – NIEMCY
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE
arrow-bottom

W latach 2006-2014 Miasto Szczecinek wydatkowało na rozwój kwotę ponad:

246 000 000 zł

z tego wartość dofinansowania ponad: 154 000 000 zł

W ramach środków własnych oraz dotacji z Unii Europejskiej wykonano szereg działań prorozwojowych:

 • Miasto Szczecinek w 80% objęto planami zagospodarowania przestrzennego,
 • Uregulowano gospodarkę wodno-ściekową,
 • Przebudowano układ komunikacyjny,
 • Uzbrojono 53 ha terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 • Rozbudowano bazę sportowo rekreacyjną,
 • Zagospodarowano linię brzegową jeziora Trzesiecko.
WSPARCIE INWESTORÓW
arrow-bottom

Miasto Szczecinek wraz ze Starostwem Powiatowym oferuje wsparcie dla nowych inwestycji w następującym zakresie:

 • pomoc w procedurach administracyjnych w trakcie i po inwestycji,
 • szkolenie pracowników pod konkretną branżę przemysłową,
 • refundację kosztów stworzenia nowych miejsc pracy (20.000 zł na 1 miejsce pracy).

ULGI W PODATKU CIT W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

 • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób)
 • 45% dla średniego (zatrudniającego mniej niż 250 osób)
 • 55% dla mikro przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 10 osób) i małego przedsiębiorcy (mniej niż 50 pracowników)

Kwota pomocy (zwolnienia od podatku CIT) jest obliczana w odniesieniu do:

 1. kosztów inwestycji w środki trwałe, które są związane z realizacją nowej inwestycji,
 2. lub ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (koszty płacy brutto oraz wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem).

ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Miasto udziela ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcy na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
Kwota pomocy (zwolnienia od podatku od nieruchomości) jest obliczana w odniesieniu do:

 1. kosztów inwestycji w środki trwałe, które są związane z realizacją nowej inwestycji, 
 2. lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Ulga w podatku od nieruchomości przysługuje maksymalnie na 5 lat.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE
arrow-bottom

W powiecie szczecineckim działa 6 szkół zawodowych, które kształcą młodzież w 32 specjalnościach.

Wybrane kierunki kształcenia:

 • technik teleinformatyk
 • technik mechanik
 • technik elektronik
 • technik technologii drewna
 • monter mechatronik
 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • elektromechanik
 • technik hotelarstwa
 • technik gastronomii

Jesteśmy otwarci na współpracę oraz gotowi podpisać porozumienie w sprawie stworzenia w naszych szkołach kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb konkretnej produkcji przemysłowej.

EDUKACJA
arrow-bottom

W ostatnich pięciu latach wyremontowano i poddano termomodernizacji szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zapewniono młodzieży dostęp do obiektów sportowych, poprzez budowę trzech pełnowymiarowych hal oraz sześciu boisk sportowych. Pomimo niżu demograficznego miasto utrzymało pełną kadrę pedagogiczną, zwiększając ilość godzin pozalekcyjnych oraz finansując dodatkowe godziny zajęć z matematyki w gimnazjach.

W mieście działają:

 • Żłobki - 2
 • Przedszkola - 10
 • Szkoły podstawowe - 5
 • Gimnazja - 5
 • Szkoły zawodowe - 5
 • Licea ogólnokształcące - 5
 • Filie szkół wyższych – 3

Miasto Szczecinek co roku przeznacza dodatkowe środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz udostępnia uczniom za darmo obiekty sportowe i trenerów.

BEZPIECZEŃSTWO
arrow-bottom

Wykorzystując środki finansowe Komisji Europejskiej w ramach Inicjatywy Civitas Plus oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2007-2013, przeznaczyliśmy blisko 60 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego miasta, poprawę bezpieczeństwa

w ruchu pieszym i rowerowym oraz zakup nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej. O bezpieczeństwie miasta świadczą:

 • oświetlone przejścia dla pieszych,
 • nowoczesny układ komunikacyjny,
 • całodobowe dyżury Straży Miejskiej,
 • monitoring wizyjny miasta oparty na technologii Wi-max.

W rankingu policji Szczecinek należy do dwóch najbezpieczniejszych miejscowości w województwie.

SŁUŻBA ZDROWIA
arrow-bottom

„Szpital w Szczecinku” - oddziały:

 • Wewnętrzny,
 • Chirurgii Ogólnej i Onkologii
 • Ortopedii,
 • Pediatryczny,
 • Ratownictwa (SOR),
 • Położnictwa.

Firmy zewnętrze zainwestowały ok. 30 mln zł tworząc:

 • Oddział Dializ,
 • Kardiologię Inwazyjną,
 • Okulistykę,
 • Nefrologię.

Miasto i Powiat utworzyły spółkę „Szpital w Szczecinku” i rozbudowały kompleks o nowy segment łóżkowy i Szpitalny Odział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów.

Stworzono warunki umożliwiające inwestowanie prywatnych podmiotów w tworzenie nowych oddziałów szpitalnych.

SPORT I REKREACJA
arrow-bottom

Miasto Szczecinek dysponuje bogatą bazą sportowo rekreacyjną:

 • 3 pełnowymiarowe hale sportowe,
 • Najdłuższy w Europie wyciąg do nart wodnych,
 • Regionalne Centrum Tenisowe – 11 kortów (3 kryte),
 • Zespół krytych basenów - „Aqua-Tur”,
 • 2 statki spacerowe i taksówki wodne,
 • Sieć ścieżek rowerowych,
 • Odrestaurowany zabytkowy park miejski -
 • uhonorowany główną nagrodą w organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich "Konkursie na najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń publiczną w Polsce",
 • Zrewitalizowany brzeg jeziora Trzesiecko –
 • projekt „Mysia Wyspa”,
 • 2 boiska Orlik,
 • Kompleks boisk piłkarskich,
 • Lodowisko,
 • Ścianka wspinaczkowa,
 • Strzelnica.
informacje dodatkowe
inwestorzy w strefie
kronospan-logo kronospan-logo
slowianka-logo slowianka-logo
emet-logo emet-logo
infomac-logo infomac-logo
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.