main-logo

Szczecinek łączy cechy dynamicznie rozwijającego się ośrodka przemysłowego z wyjątkową lokalizacją wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. Możliwość wykorzystania potencjału miasta i okolic gwarantuje specjalna strefa ekonomiczna w Szczecinku.

phone-icon

TELEFON (+48) 94 37 140 83

Więcej informacji na temat Strefy
Ekonomicznej uzyskasz telefonicznie.

strefa ekonomiczna szczecinek
Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku

Projekt „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych uchwałą Zarządu Województwa z 12 czerwca 2008r.

24 lipca 2008r. została zawarta preumowa dotycząca przygotowania projektu nr PU/1/1/2008.

Wymaganą dokumentację konkursową Miasto Szczecinek złożyło 29 września 2009r. Wniosek aplikacyjny przeszedł pomyślnie całą procedurę weryfikacyjną i na posiedzeniu 3 listopada 2009r. Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WZ, przyznał dofinansowanie na realizację indywidualnego projektu kluczowego WND-RPZP.01.03.03-32-003/09 „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

28.12.2009r. w sali obrad szczecineckiego ratusza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko i Burmistrz Miasta Szczecinek Jerzy Hardie - Douglas podpisali umowę nr UDA-RPZP.01.03.03-32-003/09-00 o dofinansowanie niniejszego projektu.

Wartość inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym, wynosiła:

 • Całkowita wartość projektu 21.637.721,36 PLN
 • Wartość dofinansowania: 10 815 810, 68 PLN
 • Wkład własny: 10.821.910,68 PLN

Po wyłonieniu wykonawców robót, urealniona wartość inwestycji wynosi:

 • Całkowita wartość projektu 13 215 622,38  PLN
 • Wartość dofinansowania: 6 604 761,19 PLN
 • Wkład własny: 6 610 861,19 PLN

Dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.01.2008r
 • Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2012r

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 28.12.2012r

W ramach niniejszego projektu zostanie zrealizowana inwestycja, której celem będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów objętych SSE w Szczecinku, o łącznej powierzchni 41,248ha, tj.:

a) Kompleks nr 7 w Szczecinku (przy ul. Koszalińska - ul. Bugno) o powierzchni: 8,605ha

b) Kompleks nr 9 w Szczecinku (przy ul. Waryńskiego) o powierzchni: 32,643 ha

W ramach niniejszego projektu zostanie zrealizowana inwestycja, której celem będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów objętych SSE w Szczecinku, o łącznej powierzchni 41,248ha, tj.: a) Kompleks nr 7 w Szczecinku (przy ul. Koszalińska - ul. Bugno) o powierzchni: 8,605ha b) Kompleks nr 9 w Szczecinku (przy ul. Waryńskiego) o powierzchni: 32,643 ha Zakres projektu inwestycyjnego:

I. Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze ulic Koszalińska – Bugno w Szczecinku - Kompleks nr 7:

 1. Przebudowa, na odcinku 443,5 m drogi krajowej nr 11 w obrębie skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą nr 76 w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która znajduje sie przy drodze krajowej nr 11 na wlocie do Szczecinka.
 2. Nowoprojektowane drogi gminne w obszarze ulic: Koszalińska – Bugno o łącznej długości 1548 mb.
 3. Remont istniejącej nawierzchni na ul. Bugno na skrzyżowaniu z projektowaną drogą dojazdowa nr 76 oraz remont z odtworzeniem nawierzchni na przejściu kanalizacji deszczowej pod drogą do zespołu podczyszczającego wody opadowe w miejscu włączenia drogi dojazdowej do obszaru planowanego pod usługi i handel w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dodatkowe prace związane z uzbrojeniem Kompleksu nr 7.

a/ Budowa kanalizacji deszczowej.

b/ Dokonanie niwelacji różnic wysokościowych na obszarze 9,4 ha.

c/ Instalacja oświetlenia drogowego wzdłuż nowoprojektowanych dróg.

d/ Usuniecie kolizji teletechnicznych - ul. Koszalińska - ul. Bugno.

II. Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze ulic Waryńskiego – Leśna w Szczecinku - Kompleks nr 9:

 1. Budowa ulicy miejskiej o długości około 1 200 mb pomiędzy ulicami Waryńskiego i Leśna przy granicy Kompleksu nr 9.
 2. Budowa dwóch skrzyżowań jednopoziomowych.
 3. Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej z drogą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne).
 4. Remont ulicy Leśnej na skrzyżowaniu z nowoprojektowaną ulicą oraz poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości ok. 7,0 m na odcinku ok. 159,50 m.
 5. Przebudowa ulicy Waryńskiego polegająca m.in. na odtworzeniu chodników po robotach sanitarnych i elektrycznych oraz zmianie lokalizacji istniejącej zatoki autobusowej
 6. Budowa kanalizacji deszczowej.

  Mierzalnymi wskaźnikami produktu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po zakończeniu realizacji inwestycji w obrębie kompleksów 7 i 9 będą:

  • Powierzchnia uzbrojonych terenów – 41,248 ha
  • Powierzchnia terenu na którym dokonano niwelacji – 9,4 ha
  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie strefy (dł. kolektorów) – 2,795 km
  • Długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy – 2,746 km
  • Długość przebudowanych dróg na potrzeby strefy – 0,606 km
  • Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 84 szt.

  Kontekstem gospodarczym realizacji projektu jest ogólna potrzeba generowania rozwoju Miasta Szczecinek, poprzez pozyskiwanie inwestorów na jego teren. Władze Miasta dokładają wszelkich starań, aby kreować pozytywny wizerunek miasta, jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i inwestowania. Szczecinek posiada bogatą ofertę turystyczna, dobrą lokalizację granicząc z dwoma województwami (pomorskim i wielkopolskim), w niedalekiej odległości kilku dużych polskich miast.

  Wykonanie inwestycji przyczyniło się do rozwoju gospodarczego Miasta Szczecinek, poprzez pozyskanie nowych inwestorów, stworzenia nowych miejsc pracy oraz ogólnego rozwoju społeczeństwa.

  informacje dodatkowe
  inwestorzy w strefie
  kronospan-logo kronospan-logo
  slowianka-logo slowianka-logo
  emet-logo emet-logo
  infomac-logo infomac-logo
  UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

  by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.