main-logo

Szczecinek łączy cechy dynamicznie rozwijającego się ośrodka przemysłowego z wyjątkową lokalizacją wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. Możliwość wykorzystania potencjału miasta i okolic gwarantuje specjalna strefa ekonomiczna w Szczecinku.

phone-icon

TELEFON (+48) 94 37 140 83

Więcej informacji na temat Strefy
Ekonomicznej uzyskasz telefonicznie.

strefa ekonomiczna szczecinek
"Polskiej Strefie Inwestycji została wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji"

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego redefiniuje pojęcie wsparcia biznesowego, tworząc wielofunkcyjny hub dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zarządza obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach programu Polska Strefa Inwestycji oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

 

Polska Strefa Inwestycji – ustawa

Aktualnie w Polsce mamy dwa stany prawne związane z ulgami strefowymi. Pierwszym z nich jest zwolnienie podatkowe w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), na podstawie zezwoleń strefowych, których ważność wygaśnie na koniec 2026 roku. SSE stanowiły wydzielone obszary, na których inwestycje były prowadzone na preferencyjnych warunkach, w szczególności z prawem do zwolnienia z podatku dochodowego.

Od 2018 roku zaczęła funkcjonować druga instytucja prawna, której zadaniem jest wspieranie nowych inwestycji na terenie całego kraju. Mowa w tym przypadku o PSI, czyli Polskiej Strefie Inwestycji, która została wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162).

Polska Strefa Inwestycji zastąpiła SSE, co spowodowało, że aktualnie nie ma możliwości uzyskania nowego zezwolenia na inwestycję w ramach SSE. Inwestor planujący inwestycję może natomiast ubiegać się o korzyści podatkowe w ramach PSI. Natomiast inwestorzy, którzy posiadają wydane w ramach SSE zezwolenia mogą z nich nadal korzystać aż do końca 2026 r.

PSI a SSE

Największa zmiana i różnica między PSI i SSE polega na tym, że Polska Strefa Inwestycji nie jest ograniczona terytorialnie do konkretnych obszarów, więc dotyczy całego kraju. Wsparcie w przypadku PSI – podobnie jak było to w SSE - ma formę zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych w związku z realizacją nowej inwestycji. Program PSI umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje uzyskanie zwolnienia z podatku CIT czy PIT na okres 10-15 lat wynoszącego do 70% wartości zaplanowanego przedsięwzięcia (według poniższej mapy pomocy).  

Mapa pomocy regionalnej 2022-2027

W 2021 roku Komisja Europejska UE wprowadziła „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027”. Mapa precyzuje poziomy wsparcia w danych regionach w ramach pomocy publicznej. Ustalenia zostały przyjęte przez Rozporządzenia Rady Ministrów (14 grudnia 2021 r) i na tej podstawie ustalono mapę pomocy na czas od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2027 roku. 

 

Mapa Polskiej Strefy Inwestycji
 

Wytyczne KE ws. regionalnej pomocy  inwestycyjnej i Rozporządzenie w sprawie powyższej Mapy Pomocy

 • Dolnośląskie, wielkopolskie i podregion warszawski stołeczny Brak możliwości uzyskania przez dużych przedsiębiorców pomocy na inwestycje dotyczące takiej samej lub podobnej działalności co działalność prowadzona dotychczas w danym zakładzie. Warszawa została wyłączona z możliwości uzyskania pomocy regionalnej.
 • Na wsparcie w wysokości 25% będą mogli liczyć przedsiębiorcy inwestujący w gminach: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola.
 • Wsparcie 35% obejmie z kolei gminy: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

SSE i PSI – warunki uzyskania wsparcia

Prowadzenie działalności w SSE było możliwe po uzyskaniu specjalnego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE. Ponadto wymagane było poniesienie wydatków inwestycyjnych w zadeklarowanej kwocie, utworzenie zadeklarowanej liczby miejsc pracy, a następnie utrzymanie działalności, utworzonych miejsc pracy oraz nabytych środków trwałych przez określony czas (3 lub 5 lat w zależności od wielkości inwestora).

W przypadku Polskiej Strefy Inwestycji kluczowe jest uzyskanie decyzji o wsparciu (DoW) przed przedsiębiorcę planującego inwestycję. DoW jest odpowiednikiem zezwolenia obowiązującego w przypadku SSE. Decyzja wydawana jest na 10, 12 lub nawet 15 lat. Jednak w przypadku PSI koniczne jest zadeklarowanie nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy w wartości przekraczającej wartość minimalną ustaloną dla danej lokalizacji inwestycji, która jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru działalności planowanej do prowadzenia w wyniku inwestycji (usługi nowoczesne dla biznesu i pozostałe działalności) oraz rodzaju inwestycji (greenfield lub brownfield). Dodatkowo w przypadku PSI oprócz wyżej wymienionych parametrów inwestycji należy jeszcze spełnić tzw. kryteria jakościowe – od 4 do 6 w zależności od lokalizacji inwestycji.

Decyzje o wsparciu wydawane są przez 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych w zależności od lokalizacji inwestycji:

 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park MIELEC
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Polska Strefa Inwestycji i jej znaczenie

Preferencje wynikające z inwestycji w PSI dotyczą nie tylko polskich przedsiębiorców, ale także zagranicznych. Najważniejsze korzyści to:

 • stymulacja rozwoju gospodarczego na terenie całego kraju (w przypadku SSE rozwój był ukierunkowany na określone obszary lub regiony kraju);
 • konkurencyjność: PSI oferuje specjalne preferencje i udogodnienia, m.in. podatkowe, co może pomóc w utrzymaniu konkurencyjności na międzynarodowym rynku;
 • zwiększenie zatrudnienia: PSI prowadzi do powstania nowych miejsc pracy w wyniku rozwoju przemysłu i usług;
 • wspieranie innowacji: PSI stanowi centrum innowacji i rozwoju technologicznego;
 • wzrost handlu: PSI przyciąga międzynarodowy kapitał.

Podsumowanie

Polska Strefa Inwestycji to program, który w założeniu ma spowodować szybszy wzrost gospodarczy w Polsce, niwelować bezrobocie i stymulować rozwój.  Koncepcja PSI wprowadzona w 2018 roku opiera się na preferencjach podatkowych, a korzyści płynące z ich istnienia można już zaobserwować w wielu miejscach naszego kraju.

informacje dodatkowe
inwestorzy w strefie
kronospan-logo kronospan-logo
slowianka-logo slowianka-logo
emet-logo emet-logo
infomac-logo infomac-logo
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.