main-logo

Szczecinek łączy cechy dynamicznie rozwijającego się ośrodka przemysłowego z wyjątkową lokalizacją wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. Możliwość wykorzystania potencjału miasta i okolic gwarantuje specjalna strefa ekonomiczna w Szczecinku.

phone-icon

TELEFON (+48) 94 37 141 48

Więcej informacji na temat Strefy
Ekonomicznej uzyskasz telefonicznie.

strefa ekonomiczna szczecinek
Polska Strefa Inwestycji

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. Przewiduje ona prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zmieniła ustawa o wspiera­niu nowych inwestycji.

Najważniejsze zmiany:

 • Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowa­dzić działalność gospodarczą. Firmy nie muszą przenosić się do Stref i inwe­stować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zlikwidowana została długo­trwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SSE.
 • Warunki uzyskania zwolnienia z podatku zależą od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie.
 • Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w za­leżności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest także sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie, w tym zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne.
 • Premiowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje mogą liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie.
 • Premiowane są przede wszystkim przedsięwzięcia, które mają wpływ na konku­rencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
 • Decyzja dotycząca preferencji wydawana jest na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa jest pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadziła zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.
 • Spółki zarządzające Strefami odgrywają nową rolę w przyciąganiu inwestycji. Są głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień po­datkowych i dotacji rządowych.

Możesz realizować inwestycje tam, gdzie chcesz

Wsparcie dostępne na terenie całego kraju tam, gdzie tego potrzebujesz.

Wsparcie również dla mikro i małych firm

Strefy w większym stopniu otwarte na MMŚP

Wspieramy wartościowe projekty

Projekty innowacyjne lub wysokojakościowe mają większą szansę na otrzymanie zezwolenia.

Nacisk na rozwojowe i stabilne miejsca pracy

Zachęcamy do tworzenia stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy, oferujących możliwości rozwoju.

Ułatwimy współpracę z nauką i szkolnictwem

Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami. Oferujemy wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji;
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

Jakie szanse daje Polska Strefa Inwestycji?

 • wzrost liczby inwestycji;
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów;
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców;
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu.

https://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/do-pobrania-mainmenu

Zapraszamy przedsiębiorców podejmujących decyzję o nowej inwestycji, bądź o modernizacji firmy o zapoznanie się z załącznikiem, który pobrać można z niniejszej strony lub na stronie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.informacje dodatkowe
inwestorzy w strefie
kronospan-logo kronospan-logo
slowianka-logo slowianka-logo
emet-logo emet-logo
infomac-logo infomac-logo
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.